Nastavení Jabberu

Z QIP wiki

Přejít na: navigace, hledání

Soubor:Jabber16.png Nastavení protokolu XMPP/Jabber v QIP Infium

Obsah

Nastavení Jabber účtu

 • Vyplňte vaše JID (Jabber ID, uživatelské jméno ve tvaru vašejméno@server.xx) a Heslo
 • Jestliže využíváte služeb GTalk, Yandex nebo LiveJournal, klikněte na nabídku Upravit nastavení pro… a zvolte požadovanou službu
 • Pokud nemáte ještě JID zaregistrovaný, vyplňte požadované jméno, heslo a zvolte Registrovat tento účet
 • Chcete-li váš účet zrušit, vyplňte údaje a zvolte Zrušit registraci

Soubor:Jabber_ucet.png

Standardní nastavení Jabber serveru

 • Využíváte-li služeb GTalk, Yandex nebo LiveJournal, neupravujte tato nastavení
 • Pokud vám pracuje připojení správně, ponechte přednastavenou volbu Jednoduché nastavení připojení

Rozšířené nastavení připojení

 • Položka Zdroj má význam při připojení vašeho účtu z více míst, neměla by mít shodný název
 • Port ponecháme automatickému nastavení, které se mění v závislosti nastavení rolovací nabídky
 • Priorita slouží pro připojení vašeho účtu se stejným Zdrojem z více míst. Preferováno je připojení s větší číselnou hodnotou. Rozsah možnosti nastavení je od -128 do 127.
 • V rolovací nabídce zvolte Zabezpečené připojení - nastaví se port 5222 a šifrování TLS
 • Jestliže se nacházíte na místě s omezeným připojením, blokovaným portem 5222, můžete zkusit nastavit Zabezpečené připojení (kancelář) - nastaví se port 443 a šifrování TLS
 • Nezabezpečené připojení za normálních podmínek nepoužívejte
 • Zapněte volbu Udržovat spojení
 • Adresář služeb pro český server Jabbim můžete nastavit na users.netlab.cz

Soubor:Jabber_server.png

Připojení za restriktivním firewallem

Může se stát, že někteří poskytovatelé připojení blokují standardní port 5222. Jabber protokol v QIPu bohužel nepodporuje HTTP Polling ani Binding. V nastavení můžete zkusit použít volbu Zabezpečené připojení (kancelář), nicméně mnohé servery takto jednoduché nastavení neumožňují a musí se zvolit přesnější nastavení.

Nastavení pro Jabbim servery:

 • Zapněte volbu Rozšířené nastavení připojení
 • V rolovací nabídce zvolte Nezabezpečené připojení
 • Zvolte Vybrat poskytovatele připojení ručně
 • Hostitel: tatar.netlab.cz
 • Port: 443

Pokročilé nastavení - přenos souborů

 • Povolte položku Povolit posílání souborů přes přímé peer-to-peer připojení (pozn.: u některých druhů připojení je vhodnější nechat tuto položku vypnutou)
 • Povolte položku Povolit posílání souborů přes bytestream proxy server
 • Vyplňte adresu bytestream proxy serveru na proxy.jabbim.cz popřípadě jiného veřejného proxy serveru

Soubor:Jabber_pokrocile.png

Seznam Jabber kontaktů

Seznam kontaktů slouží k zálohování, importu a exportu vašich Jabber kontaktů

 • Stáhnout – Všechny kontakty se stáhnou do tabulky
 • Exportovat – Kontakty se uloží do XML formátu
 • Importovat – Kontakty se opět načtou do tabulky
 • Nahrát – Upload kontaktů na Jabber server

Soubor:Jabber_seznamkontaktu.png

Odkazy

Český Jabber server Jabbim.cz

Osobní nástroje
PORTÁL QIPIM.CZ