/isolated

Z QIP wiki

Přejít na: navigace, hledání

Soubor:Infium16.png Funkce zajišťující alternativní spuštění QIPu Infia bez nutnosti mít registrovaný účet na qip.ru

Obsah

Co je parametr /isolated

Spuštění QIPu Infia s parametrem /isolated je experimentální funkce, která byla poprvé použita 10. 11. 2008 v 9019 NB4. Jedná se o spuštění programu v módu, který uživateli umožňuje vyhnout se povinné registraci Jabberu/profilu na qip.ru. S tím jsou samozřejmě spojena i některá omezení jako nemožnost uložení svého profilu/nastavení na file.qip.ru a není možné přes tento server posílat soubory. Hlavní výhodou je možnost neregistrovat se na qip.ru. S tím je spojena i možnost přednastavit profil, čehož se úspěšně využívá u některých QIP Infium packů. V současné době již není problém parametr /isolated využívat. Počáteční problémy s posíláním souborů a informacemi o uživateli jsou již vyřešeny.

Návod

  1. Vytvoř zástupce infium.exe
  2. Pravým tlačítkem myši klikni na zástupce a zvol Vlastnosti
  3. Uprav Cíl: na "cesta\infium.exe" /isolated!!Pozor, nezapomeňte na mezeru!!
  4. Stiskni OK
  5. Spusť QIP Infium přes vytvořeného zástupce

Soubor:isolated.png

Alternativní řešení

  • Některé packy, které se instalují, vám vytvoří automaticky zástupce na ploše, tudíž nemusíte nic nastavovat.
  • Využití metody v QIP Infium PafoPacku: Standardní soubor infium.exe je přejmenován na inf.exe a poté je vytvořen nový soubor infium.exe, který spouští inf.exe s parametrem /isolated. Výhoda této metody je zřejmá. Odkazuje na relativní umístění souboru, tudíž nevyžaduje instalaci a bez problému funguje i jako portable verze.

Problémy

Častou chybou, se kterou se můžete setkat, je upozornění: Tento profil není QIP účet a může být spuštěn pouze v režimu izolace


Příčiny a řešení:

  • Do nové verze QIPu jste nahráli starší profil z verze nižší než 9018 RC3

Řešení: V tomto případě vám nezbývá nic jiného než vytvořit zcela nový profil

  • Vytvořili jste si profil pomocí parametru /isolated a nyní se QIP snažíte spustit bez tohoto parametru (nejčastěji vytvoření nového zástupce či přímé spouštění infium.exe souboru)

Řešení: Zkontrolujte, zda zástupce infium.exe má zadaný správný parametr, popřípadě vytvořte nového zástupce a QIP poté spouštějte výhradně přes něj


Soubor:Isolated_chyba.png‎

Souhrn

+ bez nutnosti registrace na qip.ru - neukládá profil na file.qip.ru
+ možnost přednastaveného profilu – tvorba packů - není možné odesílat soubory přes file.qip.ru
- nefunknční volba Spustit QIP po startu Windows

QIP Infium Profile Convertor

Tento nástroj převede profil s QIP účtem na účet v isolated módu a obráceně. Nezapomeňte si před převodem vytvořit zálohu!

Odkazy

Osobní nástroje
PORTÁL QIPIM.CZ